Zateplení objektu je třeba řešit komplexně a zodpovědně- pomocí osvědčených systémů. Zateplovací systémy Baumit představují špičkovou kvalitu v evropském měřítku. Přináší výhody uživatelům obytných prostor, ale i realizátorům staveb. V zimě brání úniku nákladného tepla, v létě pak přehřátí obvodových zdí objektu a vnitřních prostor. Tím šetří náklady na energii pro vytápění během chladných období roku a náklady na klimatizaci v letních měsících.                                                                      
Trvalá ochrana objektů

Zateplovací systém působí pro Váš dům podobně jako ochranný štít. Zateplením se současně předchází i tvorbě plísní ve vnitřních prostorách. Neméně podstatnou výhodou je, že všechny komponenty zateplovacího systému, společně a navzájem vyrovnávají pnutí ve fasádních konstrukcích způsobených výkyvy tepla, a zamezují tak tvorbě trhlin a prasklin na vnějším povrchu objektu. 

Naše firma je registrována na serveru zelenausporam.cz jako poskytovatel zateplování fasád na státní dotace. 

Kontaktujte nás na : redoby@redoby.cz